• Zwroty i reklamacje

1. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: COMPEX STORE Magdalena Kałuża, Barwałd Średni 112, 34-124 Klecza Górna

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@decorehome.pl


2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Szczegółowy opiszwrotów i reklamacji został również przedstawiony w regulaminie sklepu pkt. 9